SiteManager网管系列产品是针对当前网站管理的一套软件,2000年6月,佳融公司推出了SiteManager的第一个测试版,国内绝大多数程序下载站点现在均有下载,至今为止共提供过以下版本:

发布日期 版本号 版本说明
2000-06-10 SiteManager v1.0beta Build 610 测试版
2000-07-08 SiteManager v1.0beta Build 708 测试版
2000-07-25 SiteManager v1.0beta Build 725 测试版
2000-08-17 SiteManager v1.0beta Build 817 测试版
2000-09-10 SiteManager v1.0 标准版 Build 910 标准版
2000-12-01 SiteManager v2.0 Build 1201 标准版
2001-02-20 SiteManager v2.2 Build 2.220 标准版
2001-05-20 SiteManager v2.5 Build 2.520 标准版
2001-07-20 SiteManager v2.6 Build 2.720 标准版
2002-06-30 SiteManager v4.0 (SQL Edition) 标准版、政府版
2002-08-30 SiteManager v4.0 Build 4.0.08.30 标准版、政府版
2003-01-01 SiteManager v5.0 Build 5.0.0.0 标准版、政府版、门户版
2003-03-01 SiteManager v5.3 Build 5.3.2.0 标准版、政府版、门户版、国际版
2003-07-01 SiteManager v5.7 Build 5.7.3.0701 标准版、政府版、门户版、国际版